12 Medi 2019

Bore Mercher, 11 Medi, cynhaliodd tîm o swyddogion pedair gwarant o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau ym Mhenfro a Doc Penfro.

Arestiwyd dyn 35 oed ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau dosbarth A a meddu ar ganabis mewn cyfeiriad yn Noc Penfro. Arestiwyd dyn 23 oed ar amheuaeth o feddu ar ganabis ac arestiwyd dynes 33 oed ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau dosbarth A mewn cyfeiriadau ym Mhenfro. Maen nhw dal yn nalfa’r heddlu ar hyn o bryd.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Owen Thomas, “Mae hyn yn rhan o ymchwiliad parhaus i gyflenwi cyffuriau dosbarth A yn Sir Benfro. Cymerwyd y cam hwn mewn ymateb i bryderon a fynegwyd gan y cyhoedd ynghylch cyflenwi cyffuriau ym Mhenfro a Doc Penfro. O’r pedair gwarant, roedd tair yn gadarnhaol. Rydyn ni’n gobeithio bod y gwarantau hyn yn anfon y neges ein bod ni’n cymryd ymagwedd dim goddefgarwch tuag at gamddefnyddio a chyflenwi cyffuriau yn Heddlu Dyfed-Powys, a’n bod ni wedi ymrwymo i amddiffyn ein cymunedau rhag y math hwn o ymddygiad.”

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth neu bryderon ynghylch camddefnyddio cyffuriau i gysylltu â’r heddlu drwy alw 101, neu gysylltu â’r elusen annibynnol Crimestoppers Cymru’n ddienw drwy alw 0800 555111. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908.