14 Meh 2017

Mae swyddogion a staff Gorsaf Heddlu Porth Tywyn wedi dychwelyd i’r orsaf yn dilyn gwaith gwella.

Bu’r orsaf ar gau ers mis Hydref y llynedd ac mae swyddogion a staff wedi bod yn gweithio o orsaf heddlu Cydweli.

Dywedodd yr Arolygydd Matthew Webb:

“Mae gorsaf heddlu Porth Tywyn yn ganolfan blismona allweddol yn ardal Llanelli Wledig ac mae buddsoddi yma nawr yn cynnig y gwerth gorau am arian ar gyfer y dyfodol. Bydd yn gartref i nifer o swyddogion a staff yr heddlu a fydd, gyda’i gilydd, yn parhau i gadw’r cyhoedd yn ddiogel. Bydd y gwelliannau sydd wedi’u cyflawni’n sicrhau ein bod ni’n medru cynnig y safonau gwasanaeth gorau i’n cymunedau."

Mae cwrdd â’n timoedd plismona wyneb yn wyneb yn un ffordd yn unig o ymgysylltu â Heddlu Porth Tywyn. Gellir cysylltu â’r gwasanaeth drwy’r rhif difrys 101 hefyd, ac os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, medrwch anfon neges destun at y rhif difrys 07811 311 908. Fel arall, medrwch e-bostio LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu gysylltu drwy twitter @NPTLlanelliWest. Galwch 999 mewn argyfwng bob tro.

DIWEDD

14.06.17