06 Maw 2014

Ar 31 Ionawr 2014, arestiwyd 7 dyn a menyw o Aberystwyth, 2 ddyn o Lerpwl, a 2 ddyn o Orllewin Canolbarth Lloegr am eu rhan mewn giang a fewnforiodd gwerth £40,000 o heroin i mewn i’r dref. Rydym yn ceisio adborth a safbwyntiau gan y gymuned ynglŷn â chyflenwi a dosbarthu cyffuriau Dosbarth A yn Aberystwyth, a byddem yn ddiolchgar iawn pe baech chi’n medru llenwi’r arolwg canlynol, a fydd yn cymryd tua 10 munud i’w lenwi https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=139282130081