03 Awst 2020

Mae dyn a gafodd ei ddal â chyffuriau yn ei feddiant ddwywaith mewn mis gan Heddlu Dyfed-Powys wedi’i garcharu am dair blynedd a naw mis.

Plediodd Nabil Ali Syed, 29 oed, o St Issells Avenue, Pont Myrddin, Hwlffordd, yn euog i bedwar achos o feddu gyda’r bwriad o werthu cyffuriau a dau achos o feddu pan ymddangosodd yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener 31 Gorffennaf.

“Mae hyn yn anfon neges glir na fydd gwerthu cyffuriau’n cael ei oddef, a phan fyddwch yn cael eich dal, byddwch yn cael dedfryd hir o garchar, hyd yn oed os nad oes gennych gollfarnau blaenorol, fel y digwyddodd yn yr achos hwn,” meddai Phillip Jones.

Cafodd Syed ei arestio am y tro cyntaf yn dilyn pryderon am y ffordd yr oedd yn gyrru ar yr A40 ger Sanclêr ar 18 Ebrill.

Daethpwyd o hyd i gocên a chyffuriau eraill dosbarth A, B ac C yn ei feddiant wrth chwilio.

Fis yn ddiweddarach, ar 19 Mai, stopiwyd Syed pan oedd yn cerdded yn Hawthorn Rise, Hwlffordd, yn ystod gwiriadau’n ymwneud â chyfyngiadau COVID-19. Cafodd ei chwilio eto a’i ddal â chocên a chrac cocên yn ei feddiant.  

Ychwanegodd y Ditectif Gwnstabl Jones: “Mae hyn yn ganlyniad cadarnhaol. Er ei fod yn eithaf anghyfarwydd i’r heddlu, yr oedd yn weithredol iawn o ran gwerthu cyffuriau yn Sir Benfro. 

“Gobeithiwn y bydd y canlyniad hwn yn rhoi ysgytwad i bobl sy’n gysylltiedig â chyflenwi cyffuriau yng ngorllewin Cymru.”

Er mwyn adrodd am unrhyw beth amheus neu bryderon am werthu a chymryd cyffuriau yn y gymuned, galwch 101 neu adroddwch am y mater ar-lein. Er mwyn cyflwyno gwybodaeth yn ddienw, galwch yr elusen annibynnol Crimestoppers Cymru ar 0800 555 111.

Nodiadau ar gyfer golygyddion:

Dedfrydwyd Syed ar ôl iddo bledio’n euog i dri achos i feddu gyda’r bwriad o werthu cyffuriau dosbarth A, un achos o feddu gyda’r bwriad o werthu cyffuriau dosbarth B, un achos o feddu ar gyffuriau dosbarth A ac un achos o feddu ar gyffuriau dosbarth B.