03 Ebr 2019

Mae swyddog yr heddlu wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am ei waith yn y Drenewydd.

Cafodd y Cwnstabl Rob Chapman – Swyddog Cynllunio er mwyn Atal Trosedd ar gyfer Sir Gaerfyrddin a Phowys – ei gydnabod gyda’r Wobr Datblygiad Bach yn y Gwobrau Atlas Diogelu Drwy Ddylunio am ei waith yn ystod y camau dylunio a chynllunio ar gyfer y datblygiad yng Nglan y Dŵr yn y Drenewydd.

Ystyriwyd ei gyngor ynghylch dylunio’r cartrefi newydd yn hen adeilad y Fyddin Diriogaethol yn llwyddiant aruthrol, ac ni chafwyd unrhyw adroddiadau ynghylch trosedd o’r lleoliad hwnnw yn 2018.

Meddai’r Cwnstabl Chapman: “Roeddwn i wrth fy modd yn derbyn y wobr ar ran yr Heddlu. Fe wnaethom weithio’n agos gyda’r datblygwyr yng Nglan y Dŵr i sicrhau ei fod yn bodloni safonau Diogelu Drwy Ddylunio, ac roeddem yn falch iawn fod y cyngor a’r arweiniad a roddwyd wedi ei dderbyn a’i fod yn cadw trigolion yn ddiogel.

“Mae rôl Swyddog Cynllunio er mwyn Atal Trosedd yn bwysig iawn. Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad arbenigol ar gyfer datblygu ar bob cam o’r gwaith, a hynny er mwyn atal trosedd, anrhefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yn sgil hyn, rydyn ni’n lleihau’r galw am wasanaeth yr heddlu yn y tymor hir.”