19 Chw 2019

Mae gwraig 35oed o Neyland a ddaliwyd yn gyrru tra roedd wedi ei gwahardd rhag gyrru, a hynny ddwywaith mewn pedwar diwrnod, wedi ei dedfrydu i chwe mis yn y carchar.

Stopiwyd Victoria Anne James, o Barc y Coleg, Neyland gan swyddogion plismona’r ffyrdd o Heddlu Dyfed-Powys yn Johnston ar ddydd Gwener, Chwefror 15. Gwnaethpwyd adroddiad o’i throseddau ac atafaelwyd ei char Alfa Romeo.

Stopiwyd James eildro gan yr heddlu ar ddydd Llun, Chwefror 18, am yrru tra roedd wedi ei gwahardd pan roedd yn gyrru car arall.

Arestiwyd hi a’i chyhuddo o ddau achos o yrru tra roedd wedi ei gwahardd a dau achos o yrru heb yswiriant.

Derbyniodd euogfarn yn Llysoedd Ynadon Hwlffordd y diwrnod hwnnw a derbyniodd ddedfryd o garchar am chwe mis, cafodd hefyd Waharddiad Rhag Gyrru am 24 mis pellach.

Meddai’r Rhingyll Justin Williams: “Arweiniodd cudd-wybodaeth yr heddlu i stopio Victoria Anne James ar Chwefror 15 pan wnaethpwyd adroddiad o’i throseddau ac atafaelu ei char. Roedd iddi gyflawni’r un drosedd eto ddeuddydd yn ddiweddarach yn dangos y modd y mae’n diystyru’r gyfraith.

“Rwyf yn gobeithio y bydd y gwaith cyflym ac wedi ei dargedu hwn gan y swyddogion plismona’r ffyrdd a’r llysoedd, sydd wedi arwain at ddedfryd o garchar, yn rhybudd eglur i James ac eraill sy’n ystyried diystyru’r gyfraith ar ein ffyrdd. Rydym yn monitro ein ffyrdd a byddwn yn gweithredu’n gadarn i sicrhau ein bod yn cadw gyrwyr eraill ar ein ffyrdd yn ddiogel drwy gynnal y gyfraith.”