04 Meh 2015

Am oddeutu 10 o’r gloch fore ddydd Mercher 3 Mehefin, derbyniwyd adroddiad am wrthdrawiad traffig y ffyrdd ar yr A483 yn Llananno. Un cerbyd oedd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad, gydag un deiliad benywaidd. Yn drist, cyhoeddwyd ei bod hi’n farw yn y lleoliad. Nid yw achos y gwrthdrawiad yn hysbys ar hyn o bryd ac mae ymholiadau’n parhau.

Mae swyddogion Plismona’r Ffyrdd arbenigol wedi’u hanfon i’r lleoliad ac maen nhw’n cynnal archwiliad manwl.

Gofynnir i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, neu sydd ag unrhyw wybodaeth, i gysylltu â’r Rhingyll Chris Neve yn Uned Plismona’r Ffyrdd drwy alw 101.