26 Meh 2014

Oddeutu 4.35pm ddydd Sul 23 Mehefin 2014 bu gwrthdrawiad rhwng car Honda Civic du a Citroen arian ychydig i’r de o bentref Llanarth ar yr  A487.

Aethpwyd â’r dyn a oedd yn deithiwr yn yr Honda i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd gydag anafiadau difrifol. Aethpwyd â gyrrwr yr Honda i Ysbyty Bronglais i gael triniaeth.

Cafodd y teithwyr yn y Citroen driniaeth am fân anafiadau.

Caewyd y ffordd am oddeutu 7 awr er mwyn galluogi’r gwasanaethau brys i drin y rhai a oedd wedi’u hanafu ac er mwyn i’r heddlu ddechrau archwiliad manwl o’r safle.

Mae’r heddlu yn gofyn i unrhyw dystion i’r gwrthdrawiad, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth a all helpu gyda’r ymchwiliad i ffonio’r uned Plismona Ffyrdd yng Ngheredigion ar 101.