27 Ion 2014

Am oddeutu 09:20 fore heddiw, riportiwyd gwrthdrawiad dau gerbyd ar yr A40, ffordd osgoi Hendy-gwyn. Vauxhall Astra coch a beic modur/moped oedd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad. Yn drist, dioddefodd y beiciwr modur gwrywaidd anafiadau angheuol. Mae’r A40 ar gau o gylchfan Sanclêr i gylchfan Penblewin, ac mae gwiriadau mewn lle fel bod modd cynnal ymchwiliadau. Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw dystion, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth, i gysylltu â nhw.