14 Awst 2015

Dywedodd Rhingyll Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin Ian Price: “Derbyniodd Heddlu Dyfed-Powys adroddiad am wrthdrawiad traffig y ffyrdd ar y gerbytffordd tua’r dwyrain ar yr A48 rhwng Porthyrhyd a Foelgastell am oddeutu 5.45 fore heddiw. Roedd dau gerbyd yn gysylltiedig â’r ddamwain, sef fan Peugeot a chraen Liebherr. Yn drist, dioddefodd gyrrwr y fan anafiadau angheuol. Mae’r ffordd ar gau ac mae gwyriadau mewn grym hyd nes yr hysbysir yn wahanol. Mae’r perthynas agosaf wedi’i hysbysu.

“Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad traffig y ffyrdd yn digwydd, neu unrhyw un a oedd yn teithio tua’r dwyrain neu’r gorllewin ar hyd y rhan honno o’r ffordd o gwmpas adeg y ddamwain i gysylltu â nhw drwy alw 101.