15 Tach 2013

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol a ddigwyddodd ar yr A48 rhwng Caerfyrddin a Crosshands wrth gyffordd Llanddarog ychydig cyn 11.10 o’r gloch fore heddiw (dydd Gwener 15 Tachwedd). Roedd dau gerbyd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad.

Yn drist, dioddefodd dau o bobl anafiadau angheuol yn y gwrthdrawiad. Aed â dau berson arall i Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru yng Nglangwili gyda’r hyn y credir iddynt fod yn fân anafiadau.

Mae’r perthnasau agosaf wedi’u hysbysu.

Mae’r ffordd wedi’i chau i’r ddau gyfeiriad rhwng Caerfyrddin a Crosshands. Bydd yn aros ar gau am rai oriau tra bod ymchwiliad o’ r lleoliad yn cael ei gynnal. 

Gofynnir i unrhyw un a oedd yn teithio ar hyd y ffordd hon yn ystod yr amser perthnasol ac a welodd y gwrthdrawiad i gysylltu ag Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin ar 101.