12 Tach 2014

“Mae’r heddlu wedi mynd i leoliad gwrthdrawiad traffig y ffyrdd a ddigwyddodd ar ffordd A485 i’r gogledd o Alltwalis, Sir Gaerfyrddin am oddeutu 8.10 o’r gloch fore heddiw (12 Tachwedd).

Roedd dau gerbyd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad, sef Renault Clio coch a Ford Fiesta coch.

Yn drist, dioddefodd gyrrwr y cerbyd Clio anafiadau angheuol.

Aed â dau deithiwr gwrywaidd yn y cerbyd Clio i’r ysbyty. Credir fod eu hanafiadau’n ddifrifol.

Yn ogystal, aed â dau ddyn yn y cerbyd Fiesta i’r ysbyty ar gyfer triniaeth.

Mae’r ffordd ar gau ac mae gwiriadau mewn grym tra bod swyddogion arbenigol yn archwilio’r lleoliad.

Mae swyddogion yn apelio ar i dystion i’r digwyddiad gysylltu â’r Rhingyll Chris Neve, Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin, ar 101.”