03 Gor 2015

Bu swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn bresennol wrth leoliad gwrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol ar y B4319, ffordd Penfro i Maidenwells, nos Iau 2 Gorffennaf am oddeutu 8.10 o’r gloch. Roedd dau gerbyd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad, sef Mitsubishi Shogun llwyd a beic modur Kawasaki du. Yn drist, dioddefodd y beiciwr modur anafiadau angheuol.

Bu’r ffordd ar gau er mwyn cynnal archwiliadau ac ymholiadau, ond agorwyd y ffordd erbyn tua 3 o’r gloch fore heddiw. Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un a fu’n dyst i’r gwrthdrawiad, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth, i gysylltu â PC 454 Longhurst drwy alw 101.