28 Hyd 2014

Hysbyswyd Heddlu Dyfed-Powys am wrthdrawiad traffig y ffyrdd rhwng dau gerbyd ar yr A40 rhwng Crucywel ym Mhowys am 1440awr ar 26 Hydref.

Roedd cerbyd Vauxhall Astra yn teithio tuag at Grucywel pan wrthdarodd â cherbyd Ford Fiesta glas a oedd yn teithio i’r cyfeiriad arall.

Yn anffodus, dioddefodd gyrrwr y cerbyd Vauxhall Astra a gyrwraig y Ford Fiesta anafiadau angheuol.

Mae dyn a oedd yn teithio yn y cerbyd Ford Fiesta yn parhau mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty.

Roedd y ffordd ar gau tan yn hwyr nos Sul tra bod swyddogion arbenigol yn archwilio’r lleoliad. Mae’r ymchwiliad i achos y gwrthdrawiad yn parhau.

Mae swyddogion yn apelio ar i unrhyw dystion gysylltu ag Uned Plismona’r Ffyrdd Dyfed-Powys drwy alw 101.