07 Ebr 2014

Mae Heddlu Aberhonddu’n ymchwilio i wrthdrawiad traffig y ffyrdd a ddigwyddodd am 10 o’r gloch ar nos Wener 4 Ebrill 2014 ar ffordd yr A479 o Gwmdu i Dalgarth ym Mhowys

Gadawodd cerbyd Ford Ranger y lôn gerbydau a gwrthdaro â choeden. Dioddefodd y gyrrwr, sef dyn 39 oed o ardal Talgarth, anafiadau pen difrifol ac aed ag ef i Ysbyty Neville Hall.

 

Gofynnir i unrhyw un a fu’n dyst i’r gwrthdrawiad gysylltu â Heddlu Aberhonddu ar 101.