01 Rhag 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion i wrthdrawiad traffig y ffyrdd yn ymwneud â dyn oedrannus a char modur ar Stryd Rhosmaen, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin ychydig cyn 10.35 o’r gloch fore ddydd Sadwrn 29 Tachwedd 2014. Aed â’r dyn 84 oed i Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru, lle y mae mewn cyflwr difrifol.

Dymuna’r heddlu siarad ag unrhyw un a allai fod wedi gweld hyn yn digwydd, neu unrhyw un a allai gynorthwyo ymchwiliad yr heddlu. Cysylltwch â’r Heddlu ar 101 gan ddyfynnu “STORM DP-20141129-115”.