26 Tach 2014

Mae Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Dyfed-Powys yn apelio ar i unrhyw un a allai fod wedi teithio ar hyd yr A484 Glanmorlais rhwng Cwmffrwd a chylchfan Pibwrlwyd yng Nghaerfyrddin rhwng 5.10 a 5.15 o’r gloch nos Fawrth 25 Tachwedd 2014, pan adawodd gwrthdrawiad traffig y ffyrdd rhwng Toyota Yaris lliw arian a Volvo V70 glas y ddau yrrwr ag anafiadau difrifol, i gysylltu â nhw.
Aed a’r ddau yrrwr i’r ysbyty, ac maen nhw dal yno’n derbyn triniaeth ar gyfer eu hanafiadau. Dymuna’r heddlu siarad ag unrhyw un a allai fod wedi gweld y gwrthdrawiad yn digwydd, unrhyw un a stopiodd yn y lleoliad, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai cynorthwyo’r ymchwiliad. Galwch Heddlu Dyfed-Powys ar 101.