10 Ion 2014

Bu farw dyn lleol 79 oed yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd ar ffordd ddiddosbarth rhwng Llanddeusant a Llangadog.

Roedd y dyn yn teithio mewn car cefn codi Rover lliw coch a wrthdarodd â phostyn telegraff a phont. Aed ag ef i Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru, ond bu farw’n ddiweddarach. 

“Os oedd unrhyw un yn gyrru yn yr ardal hon ar yr amser perthnasol, sef o gwmpas 3.50 o’r gloch brynhawn ddoe, dydd Iau 9 Ionawr, ac o bosibl wedi gweld y car hwn, gofynnaf iddynt gysylltu â ni,” meddai’r Rhingyll Plismona’r Ffyrdd Shane Davies. “Rydym yn ceisio sefydlu beth ddigwyddodd, ac yn croesawu unrhyw wybodaeth a allai fod o gymorth i ni.

“Gellir cysylltu â ni yng Ngorsaf Heddlu Caerfyrddin drwy alw 101.”