07 Gor 2014

Am oddeutu 7.30 o’r gloch nos Sadwrn 5 Gorffennaf 2014, adroddwyd fod gwrthdrawiad traffig y ffyrdd difrifol yn ymwneud â beic modur a char wedi digwydd ar y B4353.

Aed â’r beiciwr modur a phlentyn o’r car i Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth.

Yn ddiweddarach, bu farw’r beiciwr modur 46 oed o’i anafiadau. Mae ei deulu wedi’u hysbysu ac yn cael eu cefnogi gan Swyddog Cyswllt Teulu. Roedd y dyn yn lleol i ardal Borth.

Dioddefodd y plentyn fân anafiadau. Rhyddhawyd y plentyn o’r ysbyty’n ddiweddarach y diwrnod hwnnw.