27 Ion 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ddigwyddiadau’n ymwneud â char Fiat Punto glas yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin heddiw.

Am oddeutu 11:45 fore heddiw, derbyniwyd adroddiad fod Fiat Punto glas wedi’i gymryd o ardal Saundersfoot. Cychwynnwyd ymholiadau’n syth, a sefydlwyd bod bachgen ifanc yn ei arddegau’n debygol o fod wedi mynd â’r car. Lleolwyd swyddogion plismona’r ffyrdd a hofrennydd yr heddlu, ac roedd diogelwch y cyhoedd a’r gyrrwr ifanc o’r pwys mwyaf bob amser. Gan hynny, roedd yr opsiynau a oedd ar gael er mwyn ceisio stopio’r cerbyd yn gyfyngedig, ac roedd yn rhaid eu hystyried yn ofalus tra bod symudiadau’r gyrrwr yn cael eu monitro’n barhaus ac asesiadau risg dynamig yn cael eu cynnal. Achosodd y car fân ddifrod i nifer o gerbydau llonydd a cherbydau a oedd yn symud wrth deithio o ardal Saundersfoot i Sir Gaerfyrddin ar brif ffyrdd a thrwy ardaloedd adeiledig mewn modd afreolaidd.

Am oddeutu 12:35 o’r gloch y prynhawn hwnnw, bu’r Punto’n gysylltiedig â gwrthdrawiad â char Citroen Xsara yn ardal Porth Tywyn. Galwyd y gwasanaeth tân a’r gwasanaeth ambiwlans i’r lleoliad. Roedd dau ddeiliad yn y Citroen. Dioddefodd y ddau fân anafiadau ac aed â nhw i ysbyty Glangwili. Aed â gyrrwr y Fiat Punto i ysbyty Glangwili hefyd oherwydd ei fod wedi dioddef mân anafiadau. Ers y digwyddiad, mae gyrrwr y Fiat Punto wedi’i arestio a’i gludo i’r ddalfa, lle y mae’n parhau. Mae’r A484 ar gau ac mae gwiriadau mewn lle er mwyn adfer y cerbydau a chynnal ymchwiliadau.

Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw dystion, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn perthynas â’r digwyddiad hwn, i gysylltu â nhw ar 101.