09 Ion 2014

Cymerwyd plentyn ifanc i Ysbyty Treforys y prynhawn hwn yn dilyn gwrthdrawiad â cherbyd ar Heol Llanelli, Trimsaran.

Riportiwyd y gwrthdrawiad i’r heddlu am 11.50 o’r gloch fore ddydd Iau 9 Ionawr.

Mae’r ffordd ar gau ar hyn o bryd.

Gofynnir i unrhyw un a oedd yn yr ardal ar yr amser perthnasol ac sydd â gwybodaeth a allai helpu’r heddlu â’r ymchwiliad hwn i gysylltu â nhw ar 101.