02 Rhag 2013

Â’r tywydd yn oeri, mae’r heddlu’n atgoffa defnyddwyr y ffyrdd i dalu sylw i amodau’r ffyrdd a gyrru’n briodol. 
“Fel y gwyddwn, yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’n dywyll ac yn oer gyda’r boreau,” meddai’r Arolygydd Mark Davies. “Mae angen i fodurwyr dalu sylw i’r amodau gyrru a newid eu modd o yrru’n unol â hynny. Gall y boreau’n arbennig fod yn rhewllyd, yn niwlog, neu’n wlyb iawn a gwyntog. 
“Cofiwch arafu a llywio’n ofalus mewn amodau o’r fath. Osgowch arafu neu gyflymu’n rhy sydyn, a gadewch mwy o fwlch rhyngoch chi a’r car o’ch blaen.  
“Os ydych chi’n llithro, peidiwch â gwasgu’r brêc yn rhy galed. Os fyddwch chi’n teithio ar iâ du ac mae’r llywio’n teimlo’n ysgafn, peidiwch â gwasgu’r brêc. Yn hytrach, tynnwch eich troed oddi ar y sbardun. 
“Trwy ddilyn y camau syml hyn, gobeithio y bydd defnyddwyr y ffyrdd yn ein helpu i gadw’n ffyrdd yn ddiogel.” 
Am ragor o gyngor ynglŷn ag atal trosedd y Nadolig hwn, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys