05 Awst 2014

Mae’r flwyddyn 2014 yn nodi 4 blynedd o ddathliadau sylweddol Rhyfel Mawr 1914 –18. Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn nodi’r digwyddiad pwysig hwn, a oedd yn cynnwys aberth unigol a chenedlaethol mawr ar raddfa na ellir ei ddychmygu heddiw, fel rhan o’n cyfraniad i’r cof am y swyddogion heddlu hynny a dalodd y pris pennaf, yn ogystal â’r rhai a ddioddefodd o ganlyniad i’r digwyddiadau hynny.

Dangosodd swyddogion heddlu o heddluoedd ardal Dyfed-Powys ddewrder arbennig wrth iddynt wirfoddoli ar gyfer gwasanaeth yn y fyddin, er eu bod wedi’u hesgusodi oherwydd eu galwedigaeth, ac ni ddychwelodd rai.
Rydym wedi casglu cymaint o enwau swyddogion â phosibl, ac mae plac coffa wedi’i greu â’r holl enwau hynny. Bydd yn cael ei arddangos ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys yn Llangynnwr, Caerfyrddin. Bydd y plac yn cael ei ddadorchuddio mewn gwasanaeth o deyrnged mewn seremoni swyddogol.
Rydym bellach wedi derbyn 15 enw ar draws yr ardal heddlu, sydd wedi’u gwirio a’u hymchwilio.
Dywedodd Simon Prince, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, a Chadeirydd ACPO Cymru, “Mae gan Heddlu Dyfed-Powys hanes diddorol, gyda nifer o swyddogion yn gwasanaethu yn y fyddin a’r maes plismona yn ystod eu gyrfaoedd. Mae’n briodol ein bod ni’n nodi’r canmlwyddiant hwn, ac rydym yn diolch i’r cyhoedd am eu hymateb cadarnhaol iawn a’r diddordeb mawr a ddangoswyd yn ein cais am enwau a gwybodaeth. Roedd yr ymatebion a dderbyniwyd yn cynnwys cyfoeth o ffeithiau a manylion yn ymwneud â’r swyddogion. Ni anghofir byth am ddewrder ac aberth y swyddogion a wirfoddolodd am wasanaeth yn y Rhyfel Mawr.”
“Mae’n bwysig ein bod ni’n cymryd yr amser i ddod at ein gilydd a chofio’r ebyrth mawr a wnaed gan y bobl a roddodd eu bywydau er mwyn i ni fedru byw’n bywydau’n rhydd. Drwy adlewyrchu ar ebyrth y rhai a fu farw, a’r breintiau rydyn ni’n eu mwynhau heddiw, rydym yn anrhydeddu ac yn talu teyrnged i’w dewrder, ymroddiad ac ymrwymiad. Drwy aros yn ein meddyliau a’n hatgofion, bydd pob un ohonynt yn byw am byth.” 

Anogir disgynyddion y swyddogion ar y rhestr hon i gysylltu â ni, gan  fyddai croeso mawr iddynt yn y gwasanaeth o deyrnged. Galwch 101 neu e-bostiwch kevin.smith@dyfed-powys.pnn.police.uk

 

SIR FRYCHEINIOG
Is-gorporal William DAVIES (37119)  Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig                     22 Mehefin 1916
Corporal Arthur Allen GRIFFITHS (1319) Y Gwarchodlu Cymreig          5 Mawrth 1917
Preifat Edward HATCHER (1321) Y Gwarchodlu Cymreig                            10 Medi 1916
Gynnwr Chas E. MARTIN (57582)  Y Gwarchodlu Magnelwyr Brenhinol 16 Ionawr 1917
Magnelwr (Corporal) Thomas  PITMAN (57583) Y Gwarchodlu Magnelwyr Brenhinol                   9 Mai 1918

SIR ABERTEIFI
P.C. Thomas DAVIES (1446) Y Gwarchodlu Cymreig                             27 Medi 1915
SIR GAERFYRDDIN
P.C. Thomas Lewis BENNETT (175528) Y Peirianwyr Brenhinol      20 Tachwedd 1917
P.C. Rees CONNICK (K/53680) Y Llynges Frenhinol.                                 20 Medi 1918
P.C. Edgar Emlyn EVANS (25838) Gwarchodlu'r Grenadwyr
              4 Ebrill 1918
P.C. John William FARRELL (W5188) Y Magnelwyr Maes Brenhinol                             10 Mehefin 1917

SIR DREFALDWYN
P.C.  George BREESE (355441) Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig                                     22 Tachwedd 1917
P.C. Charles HAMER (1770) (Is-gorporal y Gwarchodlu Cymreig)                  10 Medi 1916                    

SIR BENFRO
P.C.69 Walter EDWARDS (1750) Y Gwarchodlu Cymreig                      1 Rhagfyr 1917
P.C.76 Arthur  EDWARDS (64876) Y Magnelwyr Maes Brenhinol                         25 Mawrth 1918
P.C.66 Henry  Thomas COFFEY (Preifat 3/31843) Cyffinwyr De Cymru            6 Medi 1918   

SIR FAESYFED
(Prif Gwnstabl) Uwch-gapten Harold Hickman BROMFIELD   10 Medi1916