01 Maw 2016

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal Treialon Cŵn Heddlu Cymru a De Orllewin Lloegr ym mis Mawrth 2016.

Cynhelir y treialon, sydd ar agor i’r cyhoedd, ar Faes Sioe Nantyci, Caerfyrddin, ddydd Mawrth 8 a dydd Mercher 9 Mawrth o 09:30 tan 15:30.

Bydd 13 ci heddlu a’u trafodwyr, sy’n swyddogion heddlu, yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth flynyddol, sy’n beirniadu safon trafodwr a chi’n gweithio fel tîm.

Bydd PC Clive Fairburn yn cystadlu yn y digwyddiad dros Heddlu Dyfed-Powys gyda’r ci heddlu Aly, a bydd PC Sharon Gibby’n cystadlu gyda’r ci heddlu KO.

Bydd y cŵn yn cael eu hasesu ar sgiliau sy’n hollbwysig ar gyfer plismona gweithredol, gan gynnwys ystwythder, ufudd-dod, gwaith troseddol, chwilio ac olrhain.

Bydd y ddau gi o Gymru sydd â’r sgôr uchaf, a’r ddau gi o Loegr â’r sgôr uchaf, yn sicrhau eu llefydd yn y Treialon Cŵn Heddlu Cenedlaethol a gynhelir gan Wasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon yn Belfast yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro Liane James: “Mae’n fraint cynnal treialon cŵn heddlu rhanbarthol 2016 ar gyfer Cymru a De Orllewin Lloegr.

“Nid yn unig y mae’r gystadleuaeth nodedig yn rhoi cyfle i’r cŵn heddlu a’u trinwyr i arddangos eu sgiliau rhyfeddol, mae’n ffordd o feincnodi safon ein cŵn heddlu yn erbyn safon genedlaethol i gynnal y lefelau uchaf o gyflwyniad gwasanaeth.

“Rwy’n dymuno pob hwyl i’r timoedd ac rwy’n annog aelodau o’r cyhoedd i ddod i’r digwyddiad i weld y ffordd arbennig y mae ein cŵn heddlu’n gweithio dros eu hunain a dysgu mwy am sut maen nhw’n cyfrannu at blismona a chadw’n cymunedau’n ddiogel.”

Bydd PC Brett French o’r Heddlu Metropolitanaidd, PC Steve Gill o Heddlu De Swydd Efrog a PC Paul House o Heddlu Sussex yn beirniadu’r gystadleuaeth. Mae pob un ohonynt yn drafodwyr cŵn a hyfforddwyr gweithredol, gyda phrofiad helaeth o ran asesu’r meini prawf cenedlaethol ar gyfer cŵn heddlu.