15 Gor 2015

Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol ger Cilcennin

Bu Heddlu Dyfed-Powys yn bresennol yn lleoliad gwrthdrawiad traffig y ffyrdd a ddigwyddodd am oddeutu 5.45y.h. ar 14 Gorffennaf ar  y B4337 ger Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan. Roedd dau gerbyd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad. 

Yn drist, bu farw dyn 50 oed a oedd yn gyrru cerbyd VW Golf coch yn lleoliad y gwrthdrawiad.

Aed â’r dyn 21 oed, a oedd yn gyrru Honda Civic coch, i Ysbyty Bronglais. Dioddefodd anafiadau difrifol, ond dywed bod ei gyflwr yn sefydlog. 

Caewyd yr heol tra bod swyddogion arbenigol yn cynnal ymchwiliad manwl er mwyn sefydlu achos y gwrthdrawiad.

Gofynnir i unrhyw un a fu’n dyst i’r digwyddiad hwn gysylltu â’r Rhingyll Chris Neve yn Uned Plismona’r Ffyrdd ar 101.