14 Maw 2019

Roedd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, yn bresennol mewn seremoni a gynhaliwyd gan Frigâd 106 ddydd Mercher 20 Chwefror yn Dering Lines, Aberhonddu, lle arwyddodd Gyfamod y Lluoedd Arfog fel ymrwymiad i gefnogi’r gymuned lluoedd arfog. Mae’n cydnabod gwerth cyfraniad milwyr llawn amser, milwyr wrth gefn, cyn filwyr a theuluoedd milwyr i’r busnes a’n gwlad.

Ymrwymiad y genedl i’r rhai sy’n falch o amddiffyn ein cenedl ag anrhydedd a dewrder yw Cyfamod y Lluoedd Arfog. Mae’n addewid ein bod ni, gyda’n gilydd, yn cydnabod ac yn deall y dylai’r rhai sy’n gwasanaethu neu wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, a’u teuluoedd, gael eu trin â thegwch a pharch yn y cymunedau, yr economi a’r gymdeithas maen nhw’n eu gwasanaethu â’u bywydau.

Meddai’r Prif Gwnstabl Mark Collins: “Roeddwn yn falch o lofnodi’r cyfamod ar ran Heddlu Dyfed-Powys. Mae Heddlu Dyfed-Powys yn sefydliad lluoedd arfog-gyfeillgar, ac mae gennym hyrwyddwyr lluoedd arfog yn y sefydliad. Mae gennym rwymedigaeth foesol i aelodau o’r lluoedd arfog a’u teuluoedd oherwydd maen nhw wedi rhoi cymaint. Maent yn haeddu ein parch a’n cefnogaeth, ynghyd â thriniaeth deg. Mae gennym bolisi ar gyfer cyflogi milwyr wrth gefn yn y lluoedd arfog, ac rydyn ni’n ceisio cefnogi cyflogi cyn-filwyr a gwŷr, gwragedd a phartneriaid milwyr. Rydyn ni hefyd yn ceisio cynnig rhywfaint o hyblygrwydd o ran caniatáu amser i ffwrdd o’r gwaith ar gyfer gwŷr, gwragedd a phartneriaid milwyr cyn i bartner fynd i ffwrdd, yn ystod cyfnod i ffwrdd, ac ar ôl iddynt ddod nôl. Credwn ei fod yn bwysig ceisio cefnogi gweithwyr sy’n dewis bod yn rhan o’r lluoedd wrth gefn.”

 

(Ch-D) Terry Reddington, Cwmni Adsefydlu Cymunedol; Edward Ough, Heddlu De Cymru; Mark Warrender, Heddlu Gwent; yr Is-gyrnol Kevan Thornber; Louise Forman, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM; y Prif Arolygydd Matt Scrase, Heddlu Dyfed-Powys; Corin Morgan Armstrong, Carchar EM Parc

(Ch-D) Terry Reddington, Cwmni Adsefydlu Cymunedol; Edward Ough, Heddlu De Cymru; Mark Warrender, Heddlu Gwent; yr Is-gyrnol Kevan Thornber; Louise Forman, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM; y Prif Arolygydd Matt Scrase, Heddlu Dyfed-Powys; Corin Morgan Armstrong, Carchar EM Parc

Yr Is-gyrnol Kevan Thornber a’r Prif Arolygydd Matt Scrase

Yr Is-gyrnol Kevan Thornber a’r Prif Arolygydd Matt Scrase