25 Maw 2014

Yn dilyn ymgyrch hir a chydlynol a gynhaliwyd gan y Tîm Troseddau Trefnedig a Difrifol yn Heddlu Dyfed-Powys, mae chwech o bobl wedi’u harestio a’u cyhuddo o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau rheoledig Dosbarth A.

Roedd y tîm wedi bod yn cynnal ymchwiliad i fewnforio nifer sylweddol o gyffuriau Dosbarth A, sef cocên, i mewn i ardaloedd Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a De Cymru. Cafwyd hyd i gilo o gocên yn ystod yr ymgyrch heddlu. 


Bydd y chwe dyn yn ymddangos gerbron Llys Ynadon Llanelli ar fore dydd Llun, 24 Mawrth.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Huw Davies

“Cafwyd hyd i swm sylweddol o gyffuriau. Mae mynd i’r afael â chyffuriau’n flaenoriaeth ar gyfer yr heddlu a bydd y rhai sy’n dod â chyffuriau o’r fath i mewn i’r ardal heddlu’n cael eu targedu’n ddidostur.”