05 Maw 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi cystadleuaeth ffilm sy’n herio pobl ifainc i ysbrydoli eu cyfoedion i ‘gysylltu â pharch’.  

Lansiwyd y gystadleuaeth gan Childnet, ac mae’n rhoi cyfle i bobl ifainc rhwng 7 a 18 oed wneud yn fawr o’u creadigrwydd a rhannu eu dealltwriaeth o faterion diogelwch ar-lein drwy greu ffilm fer.

Mae’n rhaid i bob ffilm arddangos defnydd cadarnhaol ac ysbrydoledig o’r rhyngrwyd ac adlewyrchu thema eleni’n glir. Thema eleni yw sut y gall pobl ifainc ‘gysylltu â pharch’ a chydweithio er mwyn creu lle gwell ar gyfer plant a phobl ifainc.

Gwahoddir plant o 7 i 11 oed i greu ffilm 60 eiliad o hyd, a gwahoddir plant o 11 i 18 oed i greu ffilm 2 funud o hyd.

Dywedodd Linda Elias, swyddog camfanteisio’n rhywiol ar blant Heddlu Dyfed-Powys: “Mae’n dda iawn gennym gefnogi’r ymgyrch hon gan Childnet, ac rydyn ni’n gobeithio gweld pobl ifainc o ardal Dyfed-Powys yn cymryd rhan.

“Mae cysylltiadau ar-lein yn rhan fawr o fywydau pobl ifainc heddiw ac maen nhw’n treulio llawer o’u hamser yn siarad â ffrindiau a chyfoedion dros y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol. Gall unrhyw beth sy’n medru cynyddu ymwybyddiaeth ynglŷn â’r angen i fod yn barchus ar-lein ac all-lein ond fod yn beth da.

“Yn Heddlu Dyfed-Powys, mae gennym dîm o Swyddogion Cyswllt Ysgolion sy’n ymweld â disgyblion ledled yr ardal heddlu, gyda diogelwch ar-lein yn ffurfio rhan bwysig o’u rhaglen. Mae hi mor bwysig codi ymwybyddiaeth am y ffordd y gall cysylltiadau ar-lein effeithio ar bobl ifainc, ac rydyn ni’n gweithio i gyflwyno sesiynau sy’n addas ar gyfer yr oed, yn ogystal â gweithio gyda phartneriaid a grwpiau gwirfoddol i drosglwyddo’r negeseuon hyn.”  

Mae Childnet, sy’n un o dair elusen yng Nghanolfan Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel y DU, yn cynnig pecynnau ar gyfer ysgolion a sefydliadau ieuenctid i gefnogi pobl ifainc i greu eu ffilmiau, gan gynnwys templedi bwrdd stori, canllawiau ar gyfer creu ffilmiau a dogfennau defnyddiol eraill.

Rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer y gystadleuaeth erbyn 11 Mehefin.

Bydd y ffilmiau sy’n cyrraedd y rhestr fer, a fernir gan banel o arbenigwyr o’r BBC, BAFTA, BBFC a BFI, yn cael eu dangos ar y sgrin fawr o flaen gwesteion o’r diwydiant a phobl ifainc yng Nghystadleuaeth Ffilm Childnet 2018 yn Llundain, a byddant hefyd yn derbyn gradd BBFC. Bydd enillwyr y gystadleuaeth ffilm yn derbyn pecyn creu ffilmiau ar gyfer eu hysgol, sy’n cynnwys camera Canon, trybedd a chlepiwr.

Am ragor o wybodaeth ac er mwyn cymryd rhan, galwch heibio i www.childnet.com/film-comp