19 Tach 2015

Ymgyrch fyd-eang yw ymgyrch Diwrnod y Rhuban Gwyn sy’n anelu i stopio trais yn erbyn menywod trwy annog dynion i addo eu cefnogaeth. Mae’r addewid yn ymrwymiad cyhoeddus i beidio â chyflawni, cymeradwyo nac aros yn dawel ynghylch trais yn erbyn menywod.  

Cefnogodd y Prif Gwnstabl Simon Prince a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Christopher Salmon yr ymgyrch trwy arwyddo llyfr addewid Fforwm Cam-drin Domestig Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince

“Mae mwy na dwy ddynes yn cael eu lladd yn y DU pob wythnos o ganlyniad i drais a gyflawnir gan ddynion ac mae’r ymgyrch Diwrnod y Rhuban Gwyn yn gyfle i ddweud ‘dim rhagor’.”

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Christopher Salmon

“Mae’n dda gen i gefnogi’r ymgyrch hon. Ni fyddaf yn cyflawni nac yn cymeradwyo trais yn erbyn menywod – a byddaf yn gwneud pob dim o fewn fy ngallu i helpu pobl sy’n agored i niwed.”

Dywedodd Natalie Hardess, Cydlynydd Cam-drin Domestig Sir Gaerfyrddin:

“Mae Diwrnod y Rhuban Gwyn yn ymwneud â dynion yn gwneud safiad i ddweud na fyddant yn cyflawni nac yn cymeradwyo unrhyw fath o drais yn erbyn menywod. Rydyn ni’n ceisio cael dynion i arwyddo llw Diwrnod y Rhuban Gwyn. Mae hyn hefyd yn gyfle i weithio gyda llawer o asiantaethau, gan gynnwys Gwasanaethau Cam-drin Domestig Sir Gaerfyrddin, Sefydliad y Merched, Hafan Cymru, Cymorth i Ddioddefwyr, Gwasanaeth Tystion Cyngor ar Bopeth a’r Soroptimyddion drwy gydol mis Tachwedd i godi ymwybyddiaeth ynghylch trais yn erbyn menywod, a cham-drin domestig yn arbennig.”

Os ydych chi’n teimlo eich bod yn dioddef trais, neu os ydych yn poeni ynghylch ffrind neu aelod o’r teulu, galwch yr heddlu ar 101, neu galwch Linell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru ar 0808 80 10 8000.