07 Awst 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwahodd y rhai sy’n ymweld â’r digwyddiad “Wings over Carew” i alw heibio i stondin yr heddlu i gael gwybod mwy am sut i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardal i’w chynnig dros yr haf yn ddiogel.

Mae’r stondin wedi’i hanelu at ddod ag ymgyrch haf yr heddlu, #JoioHDP, yn fyw. Mae’r ymgyrch yn ymwneud â helpu pobl sy’n byw yn Sir Benfro, a’r rhai sy’n ymweld â’r ardal, i fwynhau eu haf yn ddiogel.

Dywedodd yr Arolygydd Aled Davies: “Mae’n dda gennym gefnogi’r digwyddiad “Wings over Carew” i ddathlu 100 mlynedd ers ffurfio’r Llu Awyr Brenhinol. Galwch heibio i’n stondin i ddarganfod mwy am sut i aros yn ddiogel a mwynhau’r haf wrth fanteisio ar y llefydd a’r digwyddiadau gwych sydd gan yr ardal i’w cynnig.”

Cynhelir gwasanaeth tu allan i’r tŵr rheoli am hanner dydd, a bydd yr Uwch-arolygydd Ross Evans yn gosod torch ar ran Heddlu Dyfed-Powys.

Hefyd, bydd ymarfer ar y cyd rhwng y gwasanaethau brys yn cael ei chynnal er mwyn dangos effaith gwaith partner adeg gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd. Bydd yr ymarfer yn cynnwys yr heddlu, y frigâd dân a’r gwasanaeth ambiwlans, a byddant yn ymdrin â gwrthdrawiad traffig y ffyrdd rhwng dau gerbyd. Bydd gwirfoddolwyr o Ambiwlans Sant Ioan yn actio fel anafedigion.

 Am ragor o wybodaeth ynghylch y digwyddiad, galwch heibio i https://www.carewcheritoncontroltower.co.uk/events/wings-over-carew/