01 Gor 2014

Eleni, mae Heddlu Dyfed-Powys yn dathlu ei ben-blwydd yn 40, ac mae’r garreg filltir hon yn cael ei nodi drwy lun sy’n dangos dechreuadau hanesyddol â gwylwyr nos y 19G, drwy’r amryw aruniadau o’i Heddluoedd cyfansoddol i’r Ardal Heddlu fwyaf yn y wlad, sef Heddlu Dyfed-Powys. Cydweithrediad yw’r llun rhwng Amgueddfa Heddlu Dyfed-Powys a Blue Lamp Prints, sef cwmni sy’n cael ei redeg gan Swyddog Heddlu wedi ymddeol, sydd wedi creu llun manwl sy’n cynrychioli amrywiaeth yr amryw leoliadau eiconig yn Nyfed a Phowys a’r amryw swyddogion, staff a thrafnidiaeth heddlu dros y blynyddoedd. Mae’r cwmni hwn wedi creu’r lluniau hyn ar gyfer pob heddlu arall yn y wlad, a ni yw’r olaf. Nid yw’r cwmni’n codi tâl ar gyfer y llun, ond yn creu printiau i’w gwerthu. Bydd y llun gwreiddiol yn cael ei gyflwyno i’r Heddlu ar 25 Gorffennaf 2014 gan Blue Lamp Prints ym Mhencadlys yr Heddlu, Llangynnwr. Bydd yr achlysur hefyd yn ail-lansio Amgueddfa Heddlu Dyfed-Powys, a bydd arddangosiad bychan o arteffactau gan gynnwys rhai o’r nifer o ffotograffau sy’n cael eu dal gan archif yr Amgueddfa sydd angen eu hadnabod. Os ydych chi’n Bensiynwr Heddlu Dyfed-Powys ac eisiau mynychu’r dadorchuddiad o’r llun, helpu i adnabod pobl a lleoliadau yn y ffotograffau hun, a helpu i warchod hanes Heddlu Dyfed-Powys, a ‘siglo’r lamp’ am ddyddiad a fu, yna cysylltwch â Churadur yr Amgueddfa, Kevin Smith, ym Mhencadlys yr Heddlu, drwy alw 01267 226304 neu 01267 226308