03 Maw 2020

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Jon Cummins, arweinydd Gweithrediadau Arbenigol:

“Rydyn ni’n croesawu’r cyhoeddiad y bydd yr heddlu’n derbyn 120 o ynnau taser ychwanegol. Mae gwn taser yn medru bod yn ddewis gwerthfawr ac effeithiol ar gyfer swyddogion heddlu wrth ymdrin â thrais neu fygythiadau o drais. Mae gynnau taser yn galluogi’r heddlu i ymateb i sefyllfaoedd y byddai angen i ni anfon swyddogion arfau saethu iddynt fel arall, ac mae’n un o nifer o ddewisiadau tactegol a ddefnyddir gan yr heddlu i amddiffyn eu hunain ac aelodau o’r cyhoedd.

“Mae nifer yr awdurdodiadau gwn taser wedi codi yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf. Mae hyn yn ymwneud â nifer cynyddol o ddigwyddiadau lle mae cyllyll yn bresennol. Mae hon yn duedd sy’n dod i’r amlwg ledled y wlad. “Bydd y dyfeisiau ychwanegol yn cael eu rhannu ar draws yr ardal heddlu yn unol â galw er mwyn sicrhau’r cwmpas daearyddol mwyaf posibl.

“Mae gwn taser yn ddewis tactegol pwysig ar gyfer swyddogion, ond nid dyna’r ateb ar gyfer pob sefyllfa fygythiol neu dreisgar. Rheolir y defnydd o ynnau taser gan safonau llym, ac mae’n amodol ar gwblhau rhaglen hyfforddi drwyadl.

“Llywodraethir y defnydd o wn taser gan ganllawiau cenedlaethol, ac mae swyddogion profiadol yn asesu’r bygythiad a’r perygl sy’n eu hwynebu cyn y gwneir unrhyw benderfyniad i ddefnyddio un. Pob tro y defnyddir gwn taser, rydyn ni’n adolygu’r defnydd hwnnw er mwyn sicrhau bod polisi wedi’i ddilyn ac er mwyn nodi unrhyw bryderon.”
DIWEDD