12 Meh 2019

Dros benwythnos y 7fed - 9fed Mehefin croesawodd Heddlu Dyfed-Powys heddluoedd o ledled y DU i Ddinbych-y-pysgod lle roedd Pencampwriaethau Achub Bywyd yr Heddlu 2019 yn cael eu cynnal.

Roedd y gystadleuaeth ar ddydd Sadwrn, a gynhaliwyd yng nghanolfan hamdden Dinbych-y-pysgod, yn cynnwys digwyddiad ar y tir lle byddai angen cymorth cyntaf ar anafusion gwirfoddol. Dilynwyd hyn gan brynhawn yn y pwll lle cymerodd cystadleuwyr ran mewn gweithgaredd nofio a thynnu wedi ei amseru a chystadleuaeth taflu rhaff.

Symudodd cystadleuaeth ddydd Sul i haul Traeth y De lle wynebai cystadleuwyr sefyllfa achub ar y môr/traeth.

Roedd modd i’r heddluoedd a oedd yn cystadlu gofrestru timau ar gyfer y gystadleuaeth baton heddlu gwrywaidd, y gystadleuaeth cwpan Arlington heddlu benywaidd a chystadleuaeth tîm cymysg Tlws Frank Morritt.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiannus iawn a chafodd yr heddlu a oedd yn cynnal y bencampwriaeth nifer o dlysau a medalau.

Enillodd Tîm Cymysg Dyfed Powys y fedal Aur yng nghystadleuaeth Tlws Frank Morritt.

Casglodd dîm dynion Dyfed Powys fedal aur yn y gystadleuaeth baton heddlu gwrywaidd, a chafodd dîm y merched hefyd fedal aur yn y gystadleuaeth cwpan Arlington.

Cafodd dîm dynion Dyfed Powys hefyd gydradd gyntaf yng nghystadleuaeth cwpan Syr John Evans am gyfanswm eu sgôr yn yr holl sefyllfaoedd.

Yng nghystadleuaeth dŵr y dynion cafodd SCCH Josh Chapman o Heddlu Dyfed Powys fedal aur am ei sgôr unigol yn y pwll.

Hoffai tîm Achub Bywyd Dyfed Powys ddiolch i bawb a oedd yn rhan o’r digwyddiad, sy’n cynnwys y prif noddwr, Police Pass, gwirfoddolwyr Tenby Dolphins a Chlwb Achub Bywyd Dinbych-y-pysgod, Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod, Clwb Hwylio Dinbych-y-pysgod, Gwesty’r Giltar, Achubwyr Bywyd RNLI Dinbych-y-pysgod, yr holl bobl a chwmnïau a roddodd wobrau ar gyfer y raffl, y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Mr Dafydd Llywelyn a’r Prif Gwnstabl Mark Collins a gefnogodd ei swyddogion drwy gydol y digwyddiad. Cododd y digwyddiad dros £1000 ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru ac Embrace CVOC, sef elusen ar gyfer plant sydd wedi dioddef trosedd.