11 Chw 2015

“Fel rhan o ymgysylltu cymunedol parhaus ac yn dilyn digwyddiadau terfysgaeth yn fyd-eang, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi bod yn cyflawni asesiad o densiynau cymunedol ar draws yr ardal heddlu.

Fel rhan o’r asesiad hwn, penderfynwyd y byddai’n ddoeth ymweld â siopau papurau newydd a allai fod yn gwerthu cylchgrawn Charlie Hebdo er mwyn rhoi cyngor cymesur a sicrwydd oherwydd y cyhoeddusrwydd dwysach o gwmpas y cyhoeddiad.

Nid casglu gwybodaeth bersonol am y rhai a oedd wedi prynu’r cylchgrawn oedd y bwriad, a medrwn gadarnhau na ofynnwyd am fanylion prynwyr, ac ni chofnodwyd unrhyw fanylion o’r fath.

Gall Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau bod yr ymweliadau ond wedi’u cynnal er mwyn gwella diogelwch cyhoeddus a rhoi sicrwydd cymunedol.”