19 Tach 2013

Mae Heddlu Dyfed Powys yn cefnogi ymgyrch Stonewall, sydd wedi’i hanelu at herio’r defnydd pob dydd o iaith homoffobig.

Mae ymadroddion megis sy’n bychanu pobl hoyw’n cael eu clywed yn aml, yn arbennig mewn ysgolion. Mae’r ymadroddion hyn yn niweidiol a gallant beri gofid i bobl ifainc lesbiaidd, hoyw a deurywiol a chreu darlun negyddol ynglŷn â bod yn Lesbiaidd, Hoyw neu Ddeurywiol.

“Mae Heddlu Dyfed Powys yn falch o gefnogi’r ymgyrch bwysig hon,” meddai’r Uwch-arolygydd Claire Parmenter, Hyrwyddwr Amrywiaeth yr Heddlu dros Gyfeiriadedd Rhywiol. “Ni allwn feddwl yn rhy fach am yr effaith y mae gan hyn ar bobl ifainc, ac rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ledled Dyfed a Phowys.

“Mae ymgyrch ymwybyddiaeth fel hon yn gwneud i bobl, yn enwedig pobl ifainc, feddwl am sut maen nhw’n defnyddio iaith o ddydd i ddydd, a sut y gall rhai ymadroddion frîf teimladau rhai pobl.”