21 Medi 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynnig cyfle newydd a chyffroes i ddisgyblion ysgol fynychu Rhaglen Ymgyfarwyddo â Gyrfa.

Mae Dyfed-Powys yn un o’r ychydig heddluoedd yn y wlad sy’n cynnig cyfle o’r fath. Mae’r rhaglen yn debyg i brofiad gwaith a bydd yn rhoi cyfle unigryw i ddisgyblion weld beth sy’n digwydd y tu ôl i lennu gwasanaeth heddlu modern.

Yn dilyn peilot llwyddiannus yn Sir Gaerfyrddin, mae’r heddlu’n ymgysylltu ag ysgolion lleol ledled yr ardal heddlu o ran y rhaglen. Bydd y rhaglen yn cael ei hanelu at ddisgyblion blwyddyn 10 ac 11 sydd yn amlwg yn ystod cam pwysig o ran eu haddysg pan mae angen iddynt benderfynu ar lwybr gyrfa.

Bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn rhaglen wythnos o hyd (4 neu 5 diwrnod) gyda Heddlu Dyfed-Powys yn ystod yr wythnos profiad gwaith a nodir yn y cwricwlwm ysgol. Bydd hyn yn amrywio gan ddibynnu ar yr ardal lle rydych chi’n byw. Yn ystod yr amser hwn, byddan nhw’n ymweld ac yn profi nifer o adrannau gwahanol, ac yn cael profiad ymarferol o’r hyn y mae pob adran yn gwneud, a sut maen nhw’n cyfrannu at y sefydliad. Er mwyn cael mynediad at yr amrediad llawn o wasanaethau heddlu, bydd angen i’r myfyrwyr fynychu Pencadlys yr Heddlu yng Nghaerfyrddin.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Claire Parmenter, sy’n arwain y cynllun

“Y syniad tu ôl i’r rhaglen yw agor ein drysau i bobl ifainc a allai fod â diddordeb mewn gyrfa gyda Heddlu Dyfed-Powys yn y dyfodol.”

“Mae llawer mwy i’r sefydliad nag y byddech yn ei feddwl, gyda rolau’n amrywio o Swyddogion Ymateb (swyddogion heddlu sy’n ymateb i alwadau 999), i swyddogion lleoliadau trosedd (sy’n ymdrin â phethau megis cymryd olion bysedd o leoliadau trosedd – meddyliwch am CSI!) a Swyddogion Seiberdroseddu (sy’n ymdrin â throseddau rhyngrwyd).

“Dyma’r tro cyntaf rydyn ni wedi medru cynnig cyfle o’r fath ac rwy’n falch iawn â’r adborth rydyn ni wedi derbyn gan y myfyrwyr a fynychodd y rhaglen beilot.

“Bydd y profiad yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr ac amrywiol i ddisgyblion i mewn i’r sefydliad ac yn eu cynorthwyo i ddilyn eu llwybr gyrfa o ddewis. Bydd yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddysgu am fywyd gwaith a’r amgylchedd gwaith.”

Mae sylwadau gan fyfyrwyr yn cynnwys:

Tom Davies, Ysgol Glan y Môr, Porth Tywyn

“Ar y cyfan, rwy’n credu ei fod yn gyfle da i unigolion ifainc yn eu harddegau weld beth sy’n digwydd o ran yr heddlu a byddwn yn sicr yn ei argymell i’m ffrindiau.”

 

Elan Williams, Ysgol Maes y Gwendraeth, Cefneithin

“Roedd y rhaglen gyfan yn dda a chawsom gyfle i weld adrannau gwahanol o fewn yr heddlu. Mi wnes i fwynhau fy wythnos yn fawr iawn.”

 

Bethany Langshaw, Ysgol Olchfa, Abertawe

“Rwyf wedi bod yn meddwl ers sbel yr hoffwn ddilyn gyrfa fel swyddog heddlu a rhoddodd y profiad hwn gyfle imi gael gwell dealltwriaeth o agweddau gwahanol amrywiol rolau.”

 

Dylai unrhyw fyfyriwr sydd â diddordeb cymryd rhan siarad â’u Swyddogion Cyswllt Ysgolion.

LLUN o'r chwith i’r dde

 

Aled Thomas, Archwilydd Cerbydau Fforensig, yn rhoi cyflwyniad ar y gwahanol osodiadau ac arddulliau sydd angen wrth gymryd lluniau mewn gwahanol golau wrth leoliadau gwrthdrawiad traffig y ffyrdd, a phwysigrwydd arfer gorau wrth gasglu tystiolaeth a chynllunio, i Tom Davies, Elan Williams a Bethany Langshaw.