08 Maw 2015

Meddai Prif Uwch-arolygydd Pam Kelly, Heddiw, mae’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, ac er bod Heddlu Dyfed-Powys bob tro’n falch o’i ymagwedd tîm, mae’n gyfle gwych i ddathlu rôl menywod mewn plismona, yn arbennig gan mai 2015 yw’r flwyddyn canmlwyddiant, sy’n coffau menywod yn ymuno â’r gwasanaeth. Menywod yw bron 30% o’r swyddogion sy’n gweithio yn Heddlu Dyfed-Powys, ac er bod gennym daith hir ar gyfer cael y cydbwysedd o ran rhyw’n gywir o fewn rolau a rhengoedd uwch, mae llawer o gynnydd wedi’i wneud o ran recriwtio menywod hynod dalentog i’r sefydliad. 

Heddiw, mae’n ddiwrnod dathlu a diolch i’r Swyddogion Heddlu, Staff Heddlu a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu benywaidd hynny am eu gwaith a’u hymrwymiad tuag at wasanaethu’r cyhoedd, yn aml mewn rolau heriol 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos, yn ogystal â dathlu’r amrywiaeth a’r gwahaniaeth mewn plismona sy’n ein galluogi i gynrychioli ac ymgysylltu â’r cymunedau a werthfawrogir yn fawr yn ardal blismon Dyfed-Powys."