18 Gor 2014

Galwch heibio i’n stondin yn y Sioe Frenhinol er mwyn darganfod mwy am y ffordd rydyn ni’n diogelu’n cymunedau. Rydym y tu ôl i’r brif stand ar Rodfa E.

Byddwn ni’n hyrwyddo’n cynllun Gwarchod Ffermydd a’n Cwnstabliaid Gwirfoddol drwy gydol yr wythnos, yn ogystal ag arddangos rhai o’n timoedd arbenigol.

Medrwch gwrdd â’n Cŵn Heddlu a’u trinwyr; eistedd mewn car heddlu a darganfod sut y mae’r seirenau a’r goleuadau’n gweithio; gweld sut y mae’n plismona digidol symudol newydd yn gweithio, a chymryd rhan mewn senario yfed a gyrru. Bydd gweithgareddau i blant yno bob dydd, a chyfle i gael hun-lun gyda swyddog a band llawes i blant am ddim.
Dyma’r prif weithgareddau a fydd yn digwydd bob dydd:

Dydd Llun 
Gwarchod Ffermydd
Cwnstabliaid Gwirfoddol
Tîm Plismona’r Ffyrdd
Cŵn Heddlu

Dydd Mawrth 
Gwarchod Ffermydd
Cwnstabliaid Gwirfoddol
Tîm Plismona’r Ffyrdd
Cŵn Heddlu
Senarios Yfed a Gyrru

Dydd Mercher 
Gwarchod Ffermydd
Cwnstabliaid Gwirfoddol
Plismona Digidol Symudol
Tîm Plismona’r Ffyrdd
Cŵn Heddlu

Dydd Iau 
Gwarchod Ffermydd
Cwnstabliaid Gwirfoddol
Tîm Plismona’r Ffyrdd

Bydd y stondin ar agor o 9 o’r gloch y bore tan 4.30 o’r gloch y prynhawn bob dydd. Bydd Swyddogion, Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu a Chwnstabliaid Gwirfoddol ar batrôl ar faes y sioe trwy’r dydd. Hefyd, medrwch siarad â nhw ym mhrif swyddfa’r heddlu wrth y prif gatiau yn ardal flaen maes y sioe.

Dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys er mwyn cael rhagor o wybodaeth ynghylch y gweithgareddau dyddiol.