30 Gor 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ladrad  o £220 o bunnoedd yn Nhalgarth, Aberhonddu.

Ar y 11 o Orffennaf  rhwng tua 2:20 a 2:30yp, aeth dyn i mewn i’r siop Cooperative ar Stryd y Sgwâr. Defnyddiodd y dyn techneg llaw i ddrysu’r ariannwr a phocedi £220 o bunnoedd.

Hoffai swyddogion siarad â’r dyn ar y ddelwedd Teledu Cylch Cyfyng, a allai fod a gwybodaeth a fydd yn fuddiol i’w ymholiadau .

Os ydych chi’n meddwl mai chi sydd yn y ddelwedd, neu’n nabod y person, cysylltwch â Heddlu Dyfed-Powys drwy alw 101. Gan ddyfynnu cyfeirnod: DPP/5906/12/07/2019/02/C.

DIWEDD