21 Medi 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi ymgyrch genedlaethol sy’n canolbwyntio ar drais a chydsyniad.

Lansiwyd yr ymgyrch #CydsyniadYw ddydd Llun 21 Medi ac mae’n cael ei harwain gan Wasanaeth Erlyn y Goron gyda chefnogaeth y Cyngor Heddlu Cenedlaethol, Cyngor Trais, Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol, Clymblaid Rhoi Terfyn ar Drais yn Erbyn Menywod a Rhuban Gwyn y DU.

Lansiwyd yr ymgyrch ar gyfer Wythnos y Glas ac mae’n anelu i annog cynulleidfaoedd iau i archwilio i’r prif faterion o gwmpas cydsyniad a thrais.

Anogir pobl i gymryd rhan mewn sgwrs ar Twitter gan drydaru #CydsyniadYw neu #NidCydsyniadYw ac yna gorffen y frawddeg â’u hatebion eu hunain.

Mae Prif Uwch-arolygwyr Heddlu Dyfed-Powys, Pam Kelly a Simon Powell, wedi cyfrannu at yr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol #RhaidCaelCydsyniad.

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Pam Kelly: “Mae’n hynod bwysig fod Heddlu Dyfed-Powys yn cymryd rhan yn yr ymgyrch hon/ Cydsyniad yw sicrhau bod cydsyniad llwyr cyn bod unrhyw beth yn digwydd rhwng cwpwl. Hefyd, mae’n golygu bod gan unigolyn hawl i newid ei feddwl os ydyn nhw’n teimlo’n anghyfforddus â’r sefyllfa wrth iddi symud ymlaen.”

Dywedodd y Ditectif Brif Uwch-arolygydd Simon Powell: “Mae’n syml iawn - trais yw rhyw heb gydsyniad. Rydyn ni eisiau sicrhau bod dioddefwyr y drosedd ofnadwy hon yn gwybod bod help, cefnogaeth a chyngor ar gael ac y bydd yr heddlu, gan weithio gydag asiantaethau eraill, yn gweithredu’n gadarnhaol.”

Os ydych chi wedi dioddef trais neu ymosodiad rhywiol, dewch ymlaen a dywedwch wrth yr heddlu. Galwch 999 mewn argyfwng.