09 Ion 2015

Mae swyddogion yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cyflenwadau olew gwresogi er mwyn atal lladradau o danciau storio.

“Gall perchnogion tai gymryd rhai camau syml i atal dioddef trosedd,” meddai’r Prif Aroylgydd Dros Dro Amanda Diggins “Bydd cymryd y mesurau hyn yn helpu i wneud bywyd yn anoddach i ladron posibl a sicrhau bod eich tanc yn aros yn llawn.

  • Byddwch yn ymwybodol o lefelau’r olew a’i wirio’n gyson.
  • Cadwch y lefel yn isel os oes modd, a pheidiwch â llanw’r tanc yn llawn.
  • Siaradwch â’ch cyflenwr ynglŷn â derbyn cyflenwadau bach ac aml.
  • Os oes gennych danc plastig, ystyriwch godi ffens ddollt o’i amgylch gan gynnwys drws sy’n cloi ar un ochr at bwrpas derbyn olew. Rhowch y ffens yn sownd wrth byst solet gan adael tua 12 modfedd rhwng y ffens a’r tanc a dylid dodi to arno hefyd.
  • Os oes gennych danc dur, rhowch glo clap a bollten gyplu gaeedig arno.
  • Os oes gennych oleuadau diogelwch allanol, gofalwch eu bod yn gweithio a bod y synhwyrydd yn anelu i’r cyfeiriad iawn.