01 Ebr 2014

Mae Heddlu’r Trallwng yn apelio ar i unrhyw un sydd wedi gweld cerbyd 4 drws lliw glas tywyll i gysylltu â nhw. Mae’r cerbyd wedi’i gysylltu â digwyddiad amheus, ac yn ddiweddarach, gwelwyd y cerbyd ger lleoliad byrgleriaeth o dŷ preswyl.

Credir i’r digwyddiad cyntaf ddigwydd rhwng 2.30 a 2.45 o’r gloch brynhawn ddydd Gwener 28 Mawrth 2014. Gwelwyd dyn croenwyn 20-30 oed a oedd yn mesur tua 5’4” i 5’6” ac yn gwisgo top du â hwd a throwsus tywyll, yn mynd at dŷ yn Llanymynech ar heol Llansanffraid â’i hwd i fyny.

Pan siaradwyd ag ef, cuddiodd y dyn hwn ei wyneb a rhedodd i ffwrdd, gan chwibanu’n uchel. Yn dilyn hynny, cafodd ei gasglu gan gerbyd salŵn lliw glas tywyll â 4 drws. Gyrrodd y cerbyd i ffwrdd ar gyflymder i gyfeiriad Llansanffraid.

Yn ddiweddarach, gwelwyd cerbyd tebyg rhwng 3.15 a 3.30 o’r gloch y prynhawn hwnnw yn Four Crosses â 3 deiliad gwrywaidd ynddo. Yn ddiweddarach y noson honno, bu byrgleriaeth o dŷ preswyl yn Four Crosses.

Os oes unrhyw un wedi gweld y cerbyd adeg unrhyw un o’r digwyddiadau, neu os oes gan unrhyw un wybodaeth, gofynnir iddynt gysylltu â DC 178 Steve Vaughan neu DC 280 Zoe Powell yn adran CID y Trallwng, neu elusen Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.