04 Medi 2014

“Mae heddlu Rhydaman wedi bod yn ymchwilio i wybodaeth sy’n awgrymu bod gyrrwr fan oren wedi bod yn ceisio cael plant yn ardal Brynaman i fynd mewn i’w gerbyd.

Gellir sicrhau trigolion Rhydaman bod ymholiadau trylwyr wedi’u cynnal a gellir cadarnhau nad oes unrhyw blentyn wedi cadarnhau bod rhywun wedi mynd atynt na gofyn iddynt fynd mewn i fan oren. 

Mae llawer o’r wybodaeth yn ymwneud â’r mater ar Facebook ac yn seiliedig ar glecian. Mae’r heddlu’n fodlon nad oes angen ymholiadau pellach mewn perthynas â’r wybodaeth hon ar hyn o bryd.

Os oes unrhyw un wedi gweld unrhyw weithgarwch amheus mewn perthynas â cherbydau yn yr ardal, fe’u hanogir i gysylltu â’r heddlu’n uniongyrchol er mwyn riportio’r mater.”