25 Tach 2013

Mae ymchwiliad yr heddlu ar droed ar ôl lladrad yn Crosshands Ddydd Mercher 20 Tachwedd.
Mae troseddwr wedi dianc gyda swm o arian o'r Travelodge sydd wedi'i leoli wrth ochr yr A48.
“Digwyddodd y lladrad tua 8.30am Ddydd Mercher a gwnaeth y troseddwr ddianc gydag arian parod o'r Travelodge,” dywedodd y Ditectif-Arolygydd Estelle Hopkin-Davies. “Mae hwn yn ddigwyddiad difrifol iawn a byddwn yn gofyn i unrhyw un a oedd yn yr ardal bryd hynny  a allai fod wedi gweld rhywun yn ymddwyn mewn ffordd amheus neu sydd â gwybodaeth a allai helpu ein hymholiadau i gysylltu os gwelwch yn dda.”
Gellir cysylltu â swyddogion CID yn Rhydaman ar 101 neu ffonio'r elusen annibynnol Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.