09 Rhag 2013

Mae dau swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu yn Llandrindod wedi helpu i ddod â’r heddlu i mewn i’r 21ain ganrif drwy drydaru yng nghyfarfod PACT rhithwir cyntaf yr heddlu i’w gynnal ym Mhowys.

Mewn ymdrech i ddefnyddio technolegau newydd i ymgysylltu â chynulleidfa ehangach, lleihaodd SCCH Dan Halliday a SCCH Katie Wheeldon eu cyfnewidiadau i 140 nod yn unig, mewn ymdrech i gychwyn dadl ymysg preswylwyr lleol.

“Roedd yn arbrawf diddorol,” meddai SCCH Dan Halliday. “Ni chawsom lawer o gyfnewidiadau, ond cawsom rai, ac efallai mai hwn oedd y tro cyntaf i rai o’r bobl hynny ymgysylltu â swyddog, felly roedd yn werth chweil.

“Cawsom un ymateb diddorol. Roedd un dyn eisiau gwybod am rywle da i gael bwyd yn Llandrindod. Dywedais yn gwrtais wrtho nad dyna oedd pwrpas ein cyfnewidiadau, ond fy mod i’n bersonol yn hoffi’r fflapjacs yn y Lakeside.”

Gallai defnyddio Twitter yn y modd hwn fod yn bwysig ar gyfer y dyfodol i uwch swyddogion, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig.

“Gwn fod nifer o’n preswylwyr yn byw mewn cymunedau arunig, gwledig, ac fel heddlu, rydym wedi bod yn edrych ar ffyrdd o ymgysylltu â’r preswylwyr hyn,” meddai’r Arolygydd Stuart Eckley. “Mae’n ddyddiau cynnar o ran arbrofi â Twitter, ond rydym yn bwriadu cynnal mwy o gyfarfodydd PACT rhithwir yn y flwyddyn newydd. Rwy’n gobeithio y bydd pobl yn ein dilyn ac yn sgwrsio â ni yn ystod y cyfarfodydd rhithwir hyn.”

Medrwch ein dilyn ar Twitter @DyfedPowys neu Faebook www.facebook.com/DPPolice