06 Awst 2014

Mae Heddlu Aberhonddu’n ymchwilio i dair byrgleriaet, a ddigwyddodd rhywbryd dros nos ddydd Mercher 30 a dydd Iau 31 Gorffennaf yn y Gelli Gandryll.

Dygwyd swm o arian o uned ar Ystâd Ddiwydiannol Greenfield, dygwyd nifer o feiciau o uned arall, a dygwyd mwy o feiciau o Drovers Cycles ar Forest Road.

Dywedodd y Ditectif John Davies, “Rydym yn credu y gall yr un bobl fod yn gyfrifol am y byrgleriaethau yn y tair eiddo.

“Mae’n bosibl iawn fod cymryd a chludo cymaint o stoc wedi’i drefnu ymlaen llaw. Byddai’n cymryd amser a lle i lwytho a chludo’r eitemau a ddygwyd.”
Gofynnir i unrhyw un a welodd unigolion neu gerbydau’n ymddwyn yn amheus yn yr ardal hon neu’r cyffiniau i gysylltu â CID Aberhonddu ar 101, neu Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555 111.”