31 Ion 2014

Mae'r heddlu'n apelio am dystion ar ôl i ddyn ddioddef ymosodiad difrifol tua 0230 y bore ddydd Sul 26 Ionawr 2014.

"Mae hyn yn ymosodiad difrifol ar ddyn gan ddefnyddio gwydr yn ei wyneb," meddai Cwnstabl Amy Davies.  "Byddwn yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad hwn i gysylltu â ni.

"Ar hyn o bryd, mae dyn 29 oed wedi'i arestio ar amheuaeth o gyflawni'r drosedd hon, ac mae wedi’i ryddhau ar fechnïaeth.  Fodd bynnag, mae'r ymchwiliad yn parhau.  Gofynnwn i unrhyw un oedd yn y clwb ar y pryd ac sy'n gallu'n helpu gysylltu â'r Adran Ymchwiliadau Troseddol yn y Drenewydd ar 101."