21 Mai 2014

"Mae Heddlu'r Drenewydd yn apelio am dystion mewn perthynas â byrgleriaeth a gyflawnwyd mewn tŷ preifat yn Bluebell Drive, y Trallwng, Powys. 

Cyflawnwyd y fyrgleriaeth rywbryd rhwng 9am ddydd Gwener 16 Mai 2014 a 11am ddydd Sul 18 Mai 2014.

Gofynnir i unrhyw un a welodd unrhyw unigolyn neu gerbyd yn ymddwyn mewn modd amheus yn yr ardal neu yn y cyffiniau gysylltu â Ditectif Cwnstabl Dros Dro 167 Amy Davies yn Adran Ymchwiliadau Troseddol y Drenewydd.  Mae'r heddlu'n apelio'n benodol i unrhyw un sydd â Theledu Cylch Cyfyng preifat yn ardal Red Bank, Brookfield Road ac ardaloedd cyfagos yn y Trallwng i gysylltu â nhw.  

Gellir pasio gwybodaeth i'r heddlu trwy ffonio 01267 222020 neu 101, neu'n ddienw trwy alw Taclo'r Taclau ar 0800 555111."