25 Maw 2014

"Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth ar ôl i fwi achub plastig, ar siâp cylch, gael ei ddwyn o'i le yn agos at Bont Lesneven yng Nghaerfyrddin.  Fe'i dygwyd rhywbryd rhwng dydd Llun 3 Mawrth a dydd Llun 10 Mawrth.

Meddai'r Cwnstabl Gareth Thomas:

"Heblaw am y lladrad ei hun, achosir perygl i fywyd hefyd os na fydd yr offer ar gael yn achos argyfwng.  Mae'n drosedd i symud neu ddifrodi offer achub bywyd.   Hoffwn apelio i'r cyhoedd sy'n defnyddio'r llwybrau ger yr afon fod yn wyliadwrus ac i riportio unrhyw beth amheus.

"Os ydych chi'n gweld eitemau fel hyn yn gorwedd yn rhywle neu'n cael eu cynnig i'w gwerthu, ac rydych yn credu bod hyn yn od, a wnewch roi gwybod i'r heddlu, os gwelwch yn dda?   Gofynnir i unrhyw berson allai helpu'r ymchwiliad gysylltu â'r heddlu ar 101."