25 Maw 2014

Rhywbryd rhwng 6pm ddydd Iau 20/3/2014 a 3pm ddydd Sul 23/3/2014, cafodd cwch Wilson Flyer 17 troedfedd, "CATHEDRAL HULL" 3 chrib, ei ddwyn o sied anghysbell ar ryw bellter o'r briffordd yn ardal Cwmcou, Castell Newydd Emlyn.
 
Yn ôl y disgrifiad o'r cwch, mae ganddo fodur allanol Suzuki 60hp ar y cefn, ac roedd ar drelyr galfanedig lliw arian.  Ysgrifennir yr enw "BETHAN LOUISE" mewn llythrennau bras du 5 modfedd o uchder ar ddwy ochr flaen ac ar gefn y cwch.  Mae gwydr blaen y cwch wedi'i dynnu, a rhoddwyd clawr plastic oren solet yn ei le.   Mae'n werth tua £4,500.
 
Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â Chwnstabl Clarke 1003 yng Ngorsaf Heddlu Castell Newydd Emlyn ar 101."